Az iparágról

Az Eurobarométer 2013. május-júniusi adatai szerint Magyarország a 4. helyen áll Európában rendszeres kerékpárhasználat tekintetében – csupán Hollandia, Dánia és Finnország előzi meg. Ezzel egybecseng a 2011-es magyarországi KSH népszámlálási adat, mely szerint Magyarországon a népesség 3.6 százaléka, 479 210 fő használ kerékpárt munkába járásra. Ez a 3.5 millió munkába járó 14 százaléka.

A Magyar Kerékpárosklub a TNS Hoffmann kutatócég támogatásával 2014 áprilisában végzett kerékpárhasználatra vonatkozó rendszeres felmérése szerint- a megkérdezett közlekedők 14 nap alatt átlagosan 9 napon használtak kerékpárt. Budapesten ez az arány alacsonyabb, de egyértelmű növekedést mutat: az elmúlt 3 év során az átlagos 4.4 napról átlagosan 5.3 napra nőtt a használat gyakorisága.

Az adatok mélyebb elemzése azt mutatja, hogy a budapesti és a vidéki kerékpárhasználók más-más gazdasági-társadalmi jelzőkkel jellemezhetőek: Budapesten a magasabban képzett, fiatalabb és jobb anyagi viszonyok közt élők választják tudatosan ezt a közlekedési módot. Vidéken a kerékpárral közlekedők budapesti társaikhoz képest rosszabb anyagi háttérrel rendelkeznek, így a közlekedési eszközválasztásukban valószínűleg ez is szempont.

Budapesti kerékpárosok jellemzői
 • A kerékpárral közlekedők 60%-a férfi, 40%-a nő
 • Bármilyen végzettségűek
 • Főként fiatalok vagy középkorúak
 • A 30 évnél fiatalabb nők körében gyakoribb a használat
 • Jobb anyagi körülmények között élnek
 • Jobb a számítógép ellátottságuk, gyakrabban interneteznek
 • Jobb az egészségi állapotuk, mint a nem bringás budapestieknek
 • 70%-uk (!) háztartásában van gépkocsi is (a budapesti nem-kerékpárosok háztartásában ez az arány 52%)
Vidéki kerékpárosok jellemzői
 • 50-50% a férfi-nő arány
 • Kevesebben vannak a felsőfokú végzettségűek
 • Bármilyen korosztályra egyformán jellemző
 • Nők-férfiak körében egyforma gyakori a használat
 • Rosszabb anyagi körülmények élnek
 • Rosszabb a számítógép ellátottságuk és ritkábban interneteznek
 • Jobb az egészségi állapotuk, mint a nem bringás társaiknak
 • 44%-uk háztartásában van gépkocsi (a vidéki nem-kerékpárosok háztartásában ez az arány 52%)

Hazai kerékpárforgalmi trendek

A kerékpáreladási adatok szerint azonban 2012-ről 2013-ra 27 ezerrel csökkent az eladott kerékpárok száma, ami elsősorban az olcsóbb árkategóriájú szegmens eladásainak visszaesésével magyarázható. A magasabb árkategóriájú termékek forgalma nőtt.

Magyarországon eladott kerékpár darabszám (1000 db)

Az eladások számának visszaesését szemlélteti az import visszaesése is.

Kerékpár kereskedelmi adatok alakulása

Nemzetközi trendek

A magyar eladások csökkenése nem egyedülálló jelenség: az elmúlt években 2008 óta, a gazdasági válság eredményeképpen, más EU-beli országok kerékpáreladásainak száma is visszaesett.

EU 27, éves gyártott kerékpár darabszám (1000 db)

EU 27 éves gyártott kerékpár darabszám országonkénti megoszlása

EU 27 országonkénti rangsor éves gyártott kerékpár (1000 db)

EU 27 éves eladott kerékpár darabszám (1000 db)

EU 27 kerékpár iparban foglalkoztatottak száma (1000 fő)