A szövetségről

A Magyar Kerékpáripari és Kereskedelmi Szövetség (MKKSZ) a Magyarországon bejegyzett, vagy képviselettel rendelkező, kerékpárgyártással, - építéssel, - összeszereléssel, - export-import tevékenységgel és a kerékpárok nagykereskedelmével foglalkozó cégek érdekképviseleti szervezete.

Az MKKSZ célja a magyar kerékpáros szakma különböző érdekeinek egyeztetése, összehangolása és képviselete, valamint a szakmával összefüggő ipari és kereskedelmi tevékenységek etikus és magas színvonalú megvalósulásának elősegítése.

A Szövetség alapvető feladatai:
 • Megszervezze és érvényesítse a fogyasztók, a gyártók és kereskedők érdekképviseletét a kormányzati és a társadalmi szervezetek előtt.
 • A szövetség céljait és tevékenységét érintő jogszabályok kidolgozásában, módosításában való közreműködés.
 • Etikai normák megállapítása.
 • Segítséget nyújtson tagjainak egyedi, de a szövetségen kívüli érdekvédelmi és érdekképviseleti a szövetség céljait érintő ügyekben.
 • Fejlessze, terjessze, biztosítsa a kerékpárok etikus piaci módon való forgalmazását, és elősegítse minden piaci résztvevő számára a nyílt, tisztességes piaci versenyt.
 • Olyan minőség ellenőrzési és regisztrációs rendszer kidolgozása, amely révén csak megbízható minőségű és eredetű kerékpár, kerékpáralkatrész kerüljön hazai forgalomba.
 • A termékfelelősségi törvény végrehajtásának elősegítése tagjai védelme érdekében, azaz minden forgalomba kerülő kerékpárra a felelősségi biztosítás megkötésének meglétét.
 • Közreműködni és elősegíteni, a kerékpár, mint közlekedési és sporteszköz nagyobb térnyerését.
 • A kerékpározás népszerűsítése és feltételeinek javítása, ennek érdekében kampányokban való részvétele, összefogása civil, üzleti és kormányzati szervezetekkel.

Kapcsolódó dokumentumok:

Az MKKSZ célkitűzései 2014-20 között

A European Cyclists' Federation, a Kerékpáros Magyarország Szövetség, a Kerékpárosbarát Települések Országos Szövetsége, a Magyar Kerékpárosklub, a Magyar Kerékpársportok Szövetsége, a Magyar Természetjárók Szövetsége és a Magyar Kerékpáripari és Kereskedelmi Szövetség 2013 márciusában létrehozta a Kerékpáros Kerekasztal-t (KEKE), mint a kerékpározásban érintett vezető civil szereplők tanácskozó testületét.

A KEKE, valamint az általa szervezett nyitott fórum és munkacsoportok célja, hogy a 2014-2020 időszakra vonatkozóan a kormányzat számára ajánlásokat fogalmazzon meg és lobbytevékenységet folytasson annak érdekében, hogy ebben az időszakban a kerékpározásra a lehető legtöbb EU forrás jusson, és ezek hatékonyan legyenek felhasználva.

A KeKe szervezetei szakértők bevonásával elkészítették a Nemzeti Kerékpáros Koncepciót, amely a kerékpáros szervezetek közös javaslata Magyarország Kormánya számára annak érdekében, hogy a kerékpározás és az ahhoz kapcsolódó tevékenységek megjelenjenek a 2014-2020 között az európai uniós támogatások felhasználását szabályozó programozási dokumentumokba.

A Nemzeti Kerékpáros Koncepcióhoz kapcsolódóan született meg a főbb célkitűzések lefektetésével a Kerékpáros Charta, amelyet 2013 szeptemberében aláírtak a KeKe szervezetei, a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára, Völner Pál, valamint a későbbikben 22 települési önkormányzat.

A Nemzeti Kerékpáros Koncepció és Charta általános célkitűzése:

2014-2020 között a kerékpározás legyen az egyik legkedveltebb közlekedési-, turisztikai, rekreációs, - és sporteszköz, a kerékpározáshoz kapcsolódó tevékenységek pedig a fenntartható gazdaságfejlesztés egyik kiemelt pillérévé váljanak.

A kerékpározás támogatására ebben az időszakban háttérszámítások szerint hozzávetőlegesen 120 Mrd Ft forrás szükséges, amely várhatóan összesen legalább 150 Mrd Ft megtakarítást és gazdasági hasznot generál majd Magyarország számára ebben az időszakban.

A hazai kerékpáriparra és kereskedelemre vonatkozó célkitűzések:

Magyarországon évente 280 000 – 300 000 kerékpárt adnak el, jellemzően erre szakosodott hazai kis,- és középvállalkozások. A Magyarországon eladott kerékpárokból 180 000 darab hazai gyártású, illetve ezen kívül exportra 300 000 darab (jellemzően közép és felsőkategóriás) kerékpár is itthon készül. Csak a hazai kerékpár-értékesítésből évente 3 Mrd Ft ÁFA bevétel származik, a kerékpár ipar és kereskedelem 3000 főt foglalkoztat. Ezek az eredmények megtarthatóak, de a tovább növeléséhez leginkább a kereslet növelésére van szükség.

Output indikátorok

 • A támogatott kerékpáripari és kereskedelmi cégek árbevételének növelése
 • A kerékpáripar és kereskedelem által foglalkoztatottak száma

Elvégzendő, támogatandó tevékenységek 2014-2020 között

 • Kerékpáripari és Kereskedelmi Klaszter létrehozása
 • Klaszter szinten szervezett kapacitásbővítés támogatása a Magyar Kerékpáros klaszter tagjainak bevonásával
 • Innovatív termékfejlesztés és márkaépítése támogatása
 • Az induló kerékpáros vállalkozások inkubációja
 • Szociális bringa, bringacsere programok
 • A magyar kerékpáros cégek kül-, és belföldi piacra jutásának támogatása, egységes megjelenés – platform biztosítása („Cycling Embassy”)
 • Marketingtevékenység támogatása (nemzetközi és hazai kiállításokon való részvétel).

Kapcsolódó dokumentumok: